Podmienky spolupráce

Veľmi sa teším, že si sa rozhodol/la so mnou spolupracovať. Obaja si želáme, aby naša spolupráca bola bezproblémová. Dovoľujem si preto predostrieť takýto návrh:

Teším sa. Spolu to dáme.